BTW Verlaging

Het verlaagde BTW-tarief naar 6% is voorlopig vastgesteld tot 1 januari 2011. Dit is van toepassing op particuliere woningen ouder dan 15 jaar. Er mag dan een verlaagd BTW-tarief van 6% worden gerekend in tegenstelling tot de gebruikelijke 19%.

Onder particuliere bewoning wordt verstaan:
- woningen in particuliere eigendom
- bewoners van huurwoningen
- huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond
- bejaardentehuizen/aanleunwoningen
- verpleeg- en verzorginstellingen                                                                                                     - studentenflats

 

     
't Inne 1, 6021 DA Budel | T +31 (0)495 - 49 36 03 | F +31 (0)495 - 49 23 45 | info@schilderwerkenbudel.nl